Vänervård erbjuder konsulttjänster inom landskapsvård. Det kan exempelvis vara inom områdena naturvård, kulturvård och ekologi. Jag har utbildning och examen från Göteborgs Universitet och kunskaper i GIS.

Naturvård
Naturvärdesbedömningar
Planering och utförandet av projekt och liknande
Utformande av idéer och ansökningar för projekt
Artinventeringar
Upprättandet av bevarandeplaner
Upprättandet av MKB
Arbetsledning i känsliga miljöer

Kulturvård
Kulturvärdesbedömningar
Planering och utförandet av projekt och liknande
Utformande av idéer och ansökningar för projekt
Kulturmiljöinventeringar
Historisk markanvändning
Biologiskt kulturarv

Ekologi
Naturvärdesbedömning
Dispensansökningar
Inventeringar av naturmiljöer och arter
Förstudier
Upprättandet av bevarandeplaner
Upprättandet av MKB

m.m.

Kontakt

info(bytut)vanervard.se eller på telefon 070 – 622 16 93