I förgrunden har det varit fårbete, där bakom ligger den vackra ängen mellan ek, lind, hassel, lönn och alm. Nu är dags att plocka fram lien och påbörja slåttern!

Delar av Jäverö äng

Delar av Jäverö äng

Tags:

Comments are closed