Har varit ute med Karlstads kommun och inspektera några sandstränder som vi ska restaurera. Onsön är ansökt om sedan tidigare och arbetet kommer förhoppningsvis att inledas nu under hösten. Vi bedömde arbetet och begränsade ytorna något så att kostnaden förhoppningsvis inte springer iväg. Arbete på öar är alltid mycket dyrare än på fastlandet och vi måste verkligen tänka på hur vi ska genomföra arbetet på bästa sätt, dels utifrån naturperspektiv men också ekonomiskt. Men jag tror vi kan finna en bra lösning som gör det möjligt för kommunen att genomföra restaureringen. Onsö sandstrand är verkligen en av de finare sandstränderna i kommunen och ligger i Segerstads skärgårds naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen Värmland.

Onsö sandstrand ska restaureras under hösten 2015.

Onsö sandstrand ska restaureras under hösten 2015.

Tags:

Comments are closed