Categories:

Har fått hjälpa till att röja ned stubbskott och ”snygga” till vid Hammars Udde nu i veckan. Området har genomgått stora restaureringar och ska betas nästa år. Tanken var att ha djur där redan i år men så blev det tyvärr inte och då har massa slyskott kommit upp från alla stubbar etc.

Området hade en del ekföryngring som jag sparade. Förhoppningsvis kommer dessa vara kvar och växa till sig så att det i framtiden blir en fin ekhage där ute.

Östsidan på Hammars Udde har genomgått restaureringar. Bland annat skapandet av en blå bård.

Östsidan på Hammars Udde har genomgått restaureringar. Bland annat skapandet av en blå bård.

Tags:

Comments are closed