Nu har jag dragit igång med restaureringen av Lurö kyrkoruin. Arbetet har främst varit att röja ned hallonsly etc. på de gamla ängarna, friställa gammal oxel och ek. Arbetet har inledningsvis fokuserats till södra delen av ruinen där jag öppnat ett siktstråk från sjön mot ruinen. Under nästa vecka kommer arbetet att fortsätta med att öppna upp norr om ruinen där marken främst består av ene och klibbal.

Vy mot ruinen från strandkanten i söder. Gammeloxeln är friställd och den mäktiga eken syns nu från sjön.

Vy mot ruinen från strandkanten i söder. Gammeloxeln är friställd och den mäktiga eken syns nu från sjön.

Tags:

Comments are closed