Vänervård erbjuder föreläsningar om Vänern och dess närmiljöer. Det kan vara exempelvis naturen, kulturen, båtar och fartygen eller övergripande fakta om Vänern. Kontakta mig så kan vi komma överrens om hur föreläsningen ska se ut och pris.

Exempel på bokningar och genomförda föreläsningar är för Karlstads kommun, Biosfärområdet Kinnekulle med Vänerskärgården, Vänertingen, Vänerns vattenvårdsförbund, Natursällskapet Kristinehamn m.fl.

info(bytut)vanervard.se eller ring 070 – 622 16 93

Föreläsning för Biosfärområdet Kinnekulle med Vänerskärgården om biologisk mångfald vid Vänern

Föreläsning för Biosfärområdet Kinnekulle med Vänerskärgården om biologisk mångfald vid Vänern