Idag var det återigen dags för floraväktarkurs som annordnats av Länsstyrelsen Värmland och Värmlands botaniska förening. Platsen var Tegens kulturlandskap. Jag hade aldrig tidigare varit på Tegen men hört en hel del rykten om att platsen skulle vara bland de mer artrika ängsmiljöerna i Värmland. Och. Ja…det var inte lögn i alla fall. Otroligt artrikt. Här kunde vi ganska snabbt bocka av rariteter som fältgentiana, slåttergubbe, granspira, klasefibbla, slåtterfibbla, svinrot, darrgräs, brudsporre, grönvit nattviol osv. Det blev mer av en dag för botaniska studier än floraväkteri. Sen blev det en hel del fjärilsskådning och håvning. Bland annat de mer ovanliga ängsmetallvinge och violettkantad guldvinge.

Brudsporre, nattviol, grönvit nattviol, slåttergubbe, ängsmetallvinge och violettkantad guldvinge.

Brudsporre, nattviol, grönvit nattviol, slåttergubbe, ängsmetallvinge och violettkantad guldvinge.

Slåttergubbe, darrgräs och brudsporre.

Slåttergubbe, darrgräs och brudsporre.

Tags:

Comments are closed