Categories:

Vänerabborre på 1,2 kg

Vänerabborre på 1,2 kg

Stor vårgädda får simma tillbaka.

Stor vårgädda får simma tillbaka.

Öring 5,6 kg

Öring på 5,6 kg fångad i Segerstads skärgård.

Gös 7,7 kg

Sommargös på 7,7 kg

Vårgädda över 12 kg från Vänerskärgården,

Vårgädda över 12 kg från Vänerskärgården.

Vårgädda från Vänerskärgården.

Vårgädda över 11 kg från Vänerskärgården.

Gädda fångad på ismete under vintern.

Gädda fångad på ismete under vintern.

Vild Vänerlax över 8 kg som släpptes tillbaka efter en snabb bild.

Vild Vänerlax över 8 kg som släpptes tillbaka efter en snabb bild.

Ismetegädda över 12 kg

Ismetegädda över 12 kg

Tags:

Comments are closed