Hittade tre nya lokaler med desmeknopp (rödlistad som ”Nära Hotad”) på Jäverön idag.  De tre lokalerna hade rikliga förekomster dessutom.

Jag var ute idag och arbetade med landskapsvård. Jag friställde bland annat ek, lind och hassel i arbetet med att återskapa öppet och artrikt kulturlandskap.

Riklig förekomst av desmeknopp

Riklig förekomst av desmeknopp

Tags:

Comments are closed