Categories:

Nu står mycket i blom och det är en bra tid på året att inventera och lära sig kärlväxtfloran. Även en hel del dagfjärilar och långhorningar är aktiva nu och kan skådas i blomsterika marker. I veckan floraväktade jag lokaler för slåttergubbe (VU) i Kristinehamns kommun och besökte bland annat en beteshage i Kilsvikens skärgård som trots betestryck uppvisade en vacker blomsterprakt. Jag kunde räkna in ett 100-tal slåttergubbar. Dock var den hotade blomman utslagen på en annan lokal jag besökte, i alla fall lyckades jag inte återfinna den.

Torrbacke som betas av häst

Torrbacke som betas av häst som uppvisar en artrikedom med bland annat slåttergubbe.

Tags:

Comments are closed