Idag skjutsade jag ut medlemmar från Värmlands Botaniska Förening till Lurö. De hade planen att eftersöka öns maskrosor och då närmare bestämt sandmaskrosor. Jag var med på ett hörn och vi botaniserade friskt på bland annat Tegelbruksängen. Ängen är ju fantastisk och här växer bland annat hartmansstarr på Värmlands enda kända lokal med skötsel. Ytterligare en lokal finns i Lurö skärgård men där har det inte varit skötsel på många år.

På Tegelbruksängen kunde vi konstatera två områden med Hartmansstarr och således ett nytt område som tidigare inte varit känt. En annan fantastisk upptäck var den för Värmland mycket ovanliga bergbräsma som växte i ängen. Sen blev jag förevisad lokalen för gyllenbjörnbär där den växer på enda kända lokalen i Vänern. Och sandmaskrosor fanns det några av som kommer att artbestämmas så småningom.

Bergbräsma på Tegelbruksängen, Lurö

Bergbräsma på Tegelbruksängen, Lurö

Utbredning av gyllenbjörnbär.

Utbredning av gyllenbjörnbär.

 

Tags:

Comments are closed