Har varit ute på uppdrag att återfotografera och dokumentera förändringen av de blottlagda sandytorna efter 1 växtsäsong. Jag ska skriva en liten sammanställning av resultatet samt redovisa bilderna på före-och-efter. Vissa sandytor har klarat sig otroligt bra med ytterst lite växtuppslag ö.h.t. I vissa områden, framförallt de fuktigare, har en hel del vass etablerat sig vilket är bekymmerssamt på sikt. Skötsel känns helt nödvändigt för att hålla tillbaka en igenväxning.

Långeruddens sandstrand sommaren 2013 och sommaren 2015. En hel del uppslag av klibbkorsört, men ytterst lite, eller ingen, vedartad vegetation i det rotryckta. Mycket gott resultat än så länge.

Långeruddens sandstrand sommaren 2013 och sommaren 2015. En hel del uppslag av klibbkorsört, men ytterst lite, eller ingen, vedartad vegetation i det rotryckta. Mycket gott resultat än så länge.

Tags:

Comments are closed