Categories:

Klämmer in lite konsultjobb mellan slåtterjobben. Det är återfotografering och uppföljning av de restaurerade sandstränderna som jag arbetar med. Det är rätt fantastiskt vilken skillnad det är nu jämfört med innan restaureringen. Dock och dessvärre har det kommit upp mycket gräs och vass i de blottlagda ytorna. Karlstads kommun kommer att åta sig rensa detta senare i sommar vilket jag hoppas kommer ge mindre tillväxt nästa år. Min återfotografering visar att grästillväxten är god, framförallt i de fuktiga partierna. Så här får man vara noga och rensa bort oönskad vegetation.

Sanddrift på Kvinnholms sand och uppbyggnad av sanddyner. Fantastiskt!

Sanddrift på Kvinnholms sand och uppbyggnad av sanddyner. Fantastiskt!

Sveriges nordligaste lokal med den värmeälskande dynvargspindeln återfinns på Kvinnholms sand.

Sveriges nordligaste kända lokal med dynvargspindeln återfinns på Kvinnholms sand.

Tags:

Comments are closed