Categories:

Nu är det dags att boka in sig till vårens ängskurs på Jäverön!

Kursen går igenom ängens historia, vad som är en äng och hur de uppstod. Hur har ängen brukats genom århundraden och med vilka redskap. Hur har ängsbruket förändrats till idag? Vi kommer gå lite djupare in på ängs- och åkerbruket på Jäverön och vad som är speciellt med jordbruk i Vänerskärgården. Vidare kommer vi att lära oss vilka olika typer av ängar som finns och vilka blommor man finna och andra arter kopplade till dessa, exempelvis fjärilar. Förhoppningsvis kan vi på plats finna intressanta blommor och insekter!

Efter genomgång av förståeelsen av en äng går vi in mer i detalj på hur man sköter en äng i moderna bruket och vad man ska tänka på om man själv har eller vill skapa en äng och om man kan plantera in och skapa en artrik blomsteräng eller få bidrag för skötsel och restaurering.

Kursen har sedan en praktisk genomgång av lien och lieslåtter. Liens olika egenskaper förklaras och skillnanden mellan olika liar och blad och hur man ställer in olika vinklar på lien för bästa möjliga ergonomi vid lieslåtter. Här kommer det att bli en hel del praktiska övningsmoment för deltagarna att prova på lieslåtter under ledning av mig på Vänervård. Hur man vässar lien kommer att förklaras och demonstreras. Det kommer inte ges tid åt att fördjupa sig i hur man vässar en lie men grunderna läggs för vidare praktik hemmavid.

Slutligen summeras dagen och deltagarna får provslå en ängsyta och prova på liens olika egenskaper på egen hand.

Ungefärligt upplägg är 2-3 timmar teoretiskt del och 4-5 timmar praktisk del i kursen.”

Läs mer på http://www.vanervard.se/angskurs/

Jordläggning av lien är en viktig detalj för att kunna genomföra bra slåtter.

Jordläggning av lien är en viktig detalj för att kunna genomföra bra slåtter.

Tags:

Comments are closed