Om du har en trädgård vid torpet, sommarstället eller vid villan och vill ha äng istället för en tråkig och arbetsintensiv gräsmatta kan jag anlägga en blomsterik äng åt dig!

Jag har god kunskap om vad som krävs för att skapa en äng och kan bedöma vilken flora som passar bäst för just din marktyp. Jag gör på uppdrag en bedömning på plats och sedan anlägger jag ängen och sår in blommor som passar för marktypen. På uppdrag kan jag åt större markägare, exempelvis kommun, upprätta planer för anläggandet av ängar i stadsmiljö utifrån specifika önskemål, exempelvis tillgänglighet och blomsterprakt m.m.

Jag kan också sköta ängen med lieslåtter och bortforsling av hö. Vid större ängsmarker kan jag hässja höet eller göra såtar (volmar). Om du äger större ängsmarker kan jag hjälpa dig med bidragsansökningar etc.

På våren utför jag fagning (städning av äng, krattning och bortplockning av pinnar etc.) samt bränning.

Har du en gammal igenväxt ängsmark som du vill restaurera så kan jag hjälpa dig med arbetet och upprätta en skötselplan och ansöka om bidrag och genomföra jobbet med restaureringen. Kontakta mig gärna för konsultation!

info(at)vanervard.se
070 – 622 16 93

Kamgräsfjäril

Kamgräsfjäril