Categories:

Jag har jobbat hårt med att utforma en utställning som ska hänga på Naturum Mariebergsviken. Tanken var att visa upp några av de miljöer vid Vänern som förhoppningsvis ska inspirera och ge lite ny kunskap om sjön. Utställningen kommer […]