Categories:

Nu har jag gjort färdigt själva restaureringen på Lurö kyrkoruin och dess omgivning. I en första etapp (återstår att se om det blir fler) har befintliga gräsytor utökats och röjts på träd och sly. Nu finns siktgator mot […]