Hittade tre nya lokaler med desmeknopp (rödlistad som ”Nära Hotad”) på Jäverön idag.  De tre lokalerna hade rikliga förekomster dessutom. Jag var ute idag och arbetade med landskapsvård. Jag friställde bland annat ek, lind och hassel i arbetet […]

Categories:

Jag erbjuder fiskeguidningar i Vänerns skärgårdar och du kan nu boka en tur med mig. Jag trollingfiskar och kan erbjuda upp till 5 platser i mina båtar. Min främsta kunskap ligger inom gädd- och göstrolling, men även lax- och […]
Nu har jag dragit igång med restaureringen av Lurö kyrkoruin. Arbetet har främst varit att röja ned hallonsly etc. på de gamla ängarna, friställa gammal oxel och ek. Arbetet har inledningsvis fokuserats till södra delen av ruinen där […]