Categories:

Gjorde en rundresa runt Värmlandssjön och besökte några av de platser jag länge velat besöka men aldrig riktigt haft tid. Dessutom har jag länge velat åka runt Värmlandssjön och när vindprognosen såg lovande ut för en vecka framåt […]
Ryl är en starkt hotad art (EN) som växer i varma glesa gamla skogar, gärna där det finns kalk i marken. Vid Vänern växer den bland annat på Lurö. Den hotas av bland annat det moderna skogsbruket som […]